Trädgården

Trädgården

Fruktträdgården breder ut sig i fyra terrasser söder om manbyggnaden. På terrasserna växer, i åtta kvarter, 72 st fruktträd av gamla sorter (c:a 20 olika) som astrakan, grågylling och rosenhäger. Några av de speciella dalasorterna som Gubbäpple och Snilsäpple lever här vidare. Ett antal av fruktträden utgör ett klonarkiv i den Nordiska Genbanken.
Köksträdgården  tar sedan vid, anlagd enligt 1700-talsmodell med höga, långsmala odlingsbäddar. Kål och andra köksväxter som var vanliga på 1700-talet odlas här.
Några humleplantor väster om köksträdgården är troligen överlevare från de tre humlegårdar som fanns på Staberg 1753.
De två dammarna försåg gården med rudor på 1700-talet.
Huvudbyggnaden i centrum i den symmetriskt ordnade anläggningen som, enligt barocken ideal, med raka linjer och siktaxlar behärskar det omgivande landskapet. Gamla Staberg har därför med viss rätt kallats ett ”Dala-Versailles” Ett ”Versaille” i falurött anpassat till ett kärvt klimat och ett stenbundet landskap där nyttan förenas med nöje men där strävan efter prydlighet och viljan att framhäva ägarens makt och betydelse är tydlig.
En god helhetsbild av anläggningen får man från sluttningen upp mot Nya Staberg.
Trädgården som vårdas och förvaltas gemensamt av Vika-Hosjö Hembygdsförening och ägarna av Nya Staberg, är öppen för besök året runt