Startsida

Välkommen till Stabergs Barockträdgård

Stabergs restaurang

Öppnar den 1 maj
Vi serverar lunchbuffé med (i möjligaste mån) lokalproducerade matvaror
Öppet måndag-fredag 11-14 lördag,  söndag 12-15
Vi har också caféverksamhet
Varmt välkomna bjuder Sara med personal
Vill du förvissa dig om ett bord? Ring tel 023-770 770

Du träder in i en barockträdgård från 1700-talets mitt.
Trädgården är pietetsfullt restaurerad enligt ursprungliga ritningar. Den är en av de mest välbevarade bergsmansgårdarna runt Kopparberget. Här får du en god helhetsbild av hur en framstående bergsmanssläkt vid denna tid kunde utforma sin gård i typisk karolinsk barock.

Stabergs Bergsmansgård är byggnadsminnesförklarad och en del av Världsarvet Falun. Här finns café, restaurang. butik och vandringsleder.

En vandring på Staberg kan ta sin utgångspunkt från de röda karolinska timmerhusen kring mangårdsbyggnaden med huvudbyggnaden i mitten. Den östra flygeln innehåller ett litet hembygdsmuseum. I den lilla byggnaden norr därom finns ett sevärt 1700-talsdass. Fortsätter man norrut syns stenmurarna som avgränsade mellan- och fägårdarna. Mittaxeln fortsätter med en väg upp på kullen norr om gården. En stensatt ramp och en källargrop utgör slutpunkten för anläggningen mot norr.

Hitta hit

karta

Här finns vi

För visning av trädgården ring Lotta 023-771212 eller maila lottaortendahl@hotmail.com

Denna webbplats är publicerad av ägarna till Nya Staberg